CULTURA I SOCIETAT

Creiem que la gent que habita en un indret hi aporta caràcter i personalitat. Descobrir noves maneres de relacionar-se amb l’entorn i amb la gent ens enriqueix i contribueix a contemplar el món i allò que hi passa amb uns altres ulls. Sentim que la gent és el motor dels canvis de la societat, i que cal un reajust seguint el principi de Respecte.
La capacitat de crear ens permet explorar noves sensacions i emocions. Creiem que cadascú pot aportar molt i que junts sumem infinit.

“Hi ha dues maneres de veure la vida: una és creure que no existeixen els miracles, l’altra és creure que tot és un miracle.”

ALBERT EINSTEIN